منو
جستجو
آخرين ويرايش سایت
سه شنبه 25 مهر 1396 19:49:28
اوقات شرعي
True
زمان ديجيتال سرور
چهارشنبه 26 مهر 1396   03:46:30

 

          دریافت فیش حقوقی                   کتابخانه وزارت جهادکشاورزی                      خبرهای ورزشی

پيام فوري
از: تا:

بيشتر
مدیران اداری استان ها

معرفی مدیران اداری استان ها

نام و نام خانوادگی: مرتضی خیرفام

استان:آذربایجان شرقی

سمت: مدیر امور اداری

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:04134494317

 

نام و نام خانوادگی:میرجمال ساداتی

استان:آذربایجان غربی

سمت: مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی 

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:04412620991

نام و نام خانوادگی: رسول ناطق

استان: اردبیل

سمت: مدیر امور اداری

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:04533743667

 نام و نام خانوادگی: محمد کریم الیاسپوریان

استان: البرز

سمت: مدیر امور اداری

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر: 
 026134206713

نام و نام خانوادگی: طالب مرادی

استان:ایلام

سمت: مدیر امور اداری

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:08413335140

نام و نام خانوادگی: حمید شریف

استان: اصفهان

سمت: مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی 

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:  03137913290

 

 

نام و نام خانوادگی:مهدی اعتمادی

استان:بوشهر

سمت: مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی 

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر: 
 07733323031

نام و نام خانوادگی: حسن نیکویی فر

استان: تهران

سمت: مدیر امور اداری

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر: 
 02181122424

 

 نام و نام خانوادگی: محمد سلیمان زاده

استان: منطقه جیرفت

سمت: مدیر امور اداری

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر: 
 03443262067

 

نام و نام خانوادگی: عطاء هاشم پور

استان: چهارمحال و بختیاری

سمت: مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی 

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر: 
 03832221900

نام و نام خانوادگی: حمزه رضوی

استان: خراسان رضوی

سمت: مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی 

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:  05117628310

 

 

نام و نام خانوادگی: احمد صابری

استان: خراسان شمالی

سمت: مدیر امور اداری

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:  05832259829

نام و نام خانوادگی: آقای غلامحسین عیسایی

استان: خراسان جنوبی

سمت: مدیر امور اداری

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:05632220401

 نام و نام خانوادگی: بهروز مباشر

استان: خوزستان

سمت: مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی 

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:  06113359606

نام و نام خانوادگی: مجید بیگلی
استان: زنجان

سمت: مدیر امور اداری

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:  024133137170

نام و نام خانوادگی: سید محمود طباطبایی

استان: سمنان

سمت: مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی 

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:  02333442054

 

نام و نام خانوادگی: محمد حاجی حسینی

استان: سیستان و بلوچستان

سمت: مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی 

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:  05433239874

نام و نام خانوادگی: سید عباس رضوی نژاد

استان: فارس

سمت: مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی 

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:  07132250353

 نام و نام خانوادگی: هاجر دودانگه

استان: قزوین

سمت: مدیر امور اداری

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:  02813340480

نام و نام خانوادگی: حسین آوازی

استان: قم

سمت: مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی 

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:  02532126671

نام و نام خانوادگی: جلال مرادی

استان: کردستان

سمت: مدیر امور اداری

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:  08733288789

 

نام و نام خانوادگی: جمشید جعفری

استان: کرمان

سمت: مدیر امور اداری

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:  03432452807

 نام و نام خانوادگی: علی چراغی

استان: کرمانشاه

سمت: مدیر امور اداری

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:  08318367942

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا مرادی

استان: کهگیلویه و بویر احمد

سمت: مدیر امور اداری 

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:  07433334691

نام و نام خانوادگی: علیرضا آئینه

استان: گلستان

سمت: مدیر امور اداری

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:  01714422628

 

نام و نام خانوادگی: علی اکبر محمدپور

استان: گیلان

سمت: مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی 

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:  01333324622

نام و نام خانوادگی: جواد ناصری

استان: لرستان

سمت: مدیر امور اداری

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:  06633222175

 نام و نام خانوادگی: علی فلاح

استان: مازندران

سمت: مدیر امور اداری

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:  01133363824

نام و نام خانوادگی: محمد حسین بهاور

استان: مرکزی

سمت: مدیر امور اداری

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:  08633134551

نام و نام خانوادگی: علی جامعی

استان: هرمزگان

سمت: مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی 

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:  07616686790

 

نام و نام خانوادگی: محمد کریمی

استان: همدان

سمت: مدیر امور اداری

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:  0818216533

نام و نام خانوادگی: محمدرضا ابراهیمی

استان: یزد

سمت: مدیر امور اداری

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:  03516233017

 نام و نام خانوادگی: محمدحسین زارع

سازمان دامپزشکی

سمت: مدیرکل امور اداری، رفاه و پشتیبانی 

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:  02188953399

نام و نام خانوادگی: محمدرضا جونقی

 سازمان مرکزی تعاون روستائی

سمت: مدیرکل  امور اداری، رفاه و پشتیبانی 

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:  02188901014

نام و نام خانوادگی: خلیل عابدینی

سازمان امور اراضی

سمت: مدیر کل منابع انسانی ،رفاه وپشتیبانی

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:  02188987343

 

نام و نام خانوادگی: اکرم بیرانوند

سازمان امور عشایر ایران

سمت: مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی 

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:  02166404800

نام و نام خانوادگی: فضل الله کولانی

سازمان جنگلها و مراتع کشور

سمت: مدیرکل امور اداری، رفاه و پشتیبانی 

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:  02123563501

 نام و نام خانوادگی: حمید آذره گر

سازمان شیلات ایران

سمت: مدیرکل امور اداری، رفاه و پشتیبانی 

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:  02166943888

نام و نام خانوادگی: محمد رضا کریمی

سازمان حفظ نباتات

سمت: مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی 

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:  02123091201

نام و نام خانوادگی: دانشیان

سازمان تحقیقات

سمت: مدیر کل امور اداری، رفاه و پشتیبانی 

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:  02122401600

 

نام و نام خانوادگی: ماریا پیام

سازمان چای کشور

سمت: مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی 

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:  01413226008

نام و نام خانوادگی: محمدرضا شریفی

موسسه پژوهشها

سمت: مدیر امور اداری و پشتیبانی 

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:  02188891275

 نام و نام خانوادگی: امیر اسلامی

صندوق حمایت از توسعه

سمت: مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی 

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:  02166907150

نام و نام خانوادگی: بهروز رحیمی

شرکت مادر تخصصی خدمات

سمت: سرپرست امور اداری

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:  02188750945

نام و نام خانوادگی: محمدرضا خیرخواهی

شرکت مادر تخصصی تولید

سمت: مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی 

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:  02188662308

 

نام و نام خانوادگی: مهدوی

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی

سمت: مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی 

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:  ..................

نام و نام خانوادگی: ..........

استان: ...............

سمت: مدیرکل دفتر امور اداری، رفاه و پشتیبانی 

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:  ....................

 نام و نام خانوادگی: ..........

استان: ...............

سمت: مدیرکل دفتر امور اداری، رفاه و پشتیبانی 

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:  ............

نام و نام خانوادگی: ..........

استان: ...............

سمت: مدیرکل دفتر امور اداری، رفاه و پشتیبانی 

پست الکترونیکی:

تلفن دفتر:  ..........

 

بيشتر
آب و هواي انتخابي
در حال لود آب و هواwaiting

 
بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 121027731
تعداد بازديد زيرپورتال: 5289255
اين زيرپورتال امروز: 365
تعداد بازديد اين صفحه: 82031
در امروز: 9662
اين صفحه امروز: 4

صفحه اصلی وزارت / صفحه اصلی معاونت / صفحه اصلی دفترامور اداری، رفاه و پشتیبانی / صفحه اصلی دفتر امور مالی / صفحه اصلی دفتر ایثارگران / صفحه اصلی دفتر حقوقی  

 
   تماس با ما:

   دفتر مدیرکل :  64582751  - 64582851 
 
   فاکس دبیرخانه : 64582183

   مدیر سایت  فراستی :  آدرس: خیابان ولیعصر چهاراه طالقانی وزارت جهاد کشاورزی

       
       
       
         
       
 
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی وزارت جهادکشاورزی می باشد و هرگونه کپی برداری از طرح سایت طبق قانون جرایم رایانه ای پیگرد قانونی دارد . 

خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.